Stichting Brandon

"Spreid je vleugels en maak het verschil"

Stichting Brandon begeleidt (ex-gedetineerde) jongvolwassenen met een maatschappelijke achterstand.

Wij zetten creatieve en theatrale activiteiten in om hun zelfvertrouwen en vaardigheden te vergroten. Hierdoor nemen hun maatschappelijke mogelijkheden toe en kunnen ze hun leven een positieve wending geven.

Bij deze nodigen wij iedereen die deze site bezoekt uit om hun vleugels te spreiden en het verschil te helpen maken in het leven van deze jongvolwassenen, en daarmee ook voor de maatschappij als geheel.

 

Onze aanpak

Stichting Brandon brengt ontmoetingen tot stand tussen jongvolwassenen met verschillende achtergronden. We realiseren projecten en activiteiten die innovatief, creatief, educatief en integratiebevorderend zijn. Door zoveel mogelijk lokale partners hierbij te betrekken, vergroten we de kans dat projecten zelfstandig worden voortgezet. 

Enkele voorbeelden van onze activiteiten vindt u op deze website bij Projecten

Wij werken graag samen aan creatieve, educatieve en integratiebevorderende projecten. Verenigingen of organisaties met gelijksoortige doelstellingen zijn welkom om eventuele mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.  

Word vriend van
Stichting Brandon

U kunt het verschil maken! Word vriend van onze stichting en help ons jongvolwassenen als Brandon nog een kans te geven. Stichting Brandon is afhankelijk van subsidies en particuliere giften. Alleen dankzij mensen zoals u kunnen wij ons werk blijven doen.  

U kunt ons steunen door uw bijdrage te storten op IBAN rekening nummer: 
NL02 INGB 0006 8879 54 
t.n.v.   Stichting Brandon 
O.v.v. uw naam en e-mailadres.     

 

                               

  

Onze visie

Ieder mens heeft in beginsel het vermogen om zijn leven op orde te brengen en een bestaan op te bouwen zonder verslavingen en criminaliteit. Maar niet iedereen kan dat vermogen aanboren. Daarvoor moet er aan een paar randvoorwaarden zijn voldaan - en daar ontbreekt het vaak aan bij de jongvolwassenen op wie Stichting Brandon zich richt.

Jongvolwassenen kunnen hun potentieel pas benutten als ze (1) hun eigenwaarde hebben ontdekt/voldoende zelfvertrouwen hebben, (2) inzicht hebben in hun potentieel/kunnen denken in mogelijkheden en (3) over de juiste (sociale) vaardigheden beschikken.

Daar wil Stichting Brandon met haar activiteiten aan werken.

Ons motto

'Spreid je vleugels en maak het verschil'

In onze activiteiten laten we jongvolwassenen ontdekken hoe ze hun vleugels kunnen spreiden. Drama en creativiteit zijn hiervoor uiterst krachtige middelen.

Wie zijn wij

Stichting Brandon is een netwerk van ervaringsdeskundigen van diverse etnische/culturele achtergronden en leeftijden. Het bestuur bestaat uit Gert Born (voorzitter), Mildred Codfried (penningmeester) en Sidney Mutueel (secretaris).
Initiator en gezicht van stichting Brandon is pedagoge Minchenu Maduro, die als dramadocente in jeugdinrichtingen heeft ervaren wat dramatische werkvormen kunnen bijdragen aan de zelfontplooiing van tegendraadse jongeren. Zakelijk leider van de stichting is Valerie Vleesenbeek, die veel ervaring heeft met projectmanagement, fondsenwerving en (ondersteuning bij) bestuurlijke zaken.

Links naar documenten:
- Terugblik op 2016
Jaarrekening 2016 
- Jaarplan 2017
- Jaarplan 2018
- Beloningsbeleid Stichting Brandon 
 

 

 

 

Wie was Brandon?

Brandon was zo'n jongen: een roerige jeugd, al jong op straat beland, al in de puberteit in aanraking met justitie. Een levensverhaal met weinig vreugde.

Tijdens jeugddetentie ontdekt Brandon in de dramalessen dat hij meer kan dan hij denkt. Dat blijkt het begin van een kentering. Langzaam bloeit hij op. Dramadocente Minchenu Maduro gelooft in zijn mogelijkheden en helpt hem die stap voor stap zelf te ontdekken en te benutten.

Langzaam verandert de jongen voor wie iedereen bang is in een levendige, creatieve jongeman. Hij ziet in dat zijn oude manier van leven alleen maar verliezers kent, maar begrijpt ook hoe het zover heeft kunnen komen. Zijn ambitie is om ook anderen net als hij te laten ontdekken "dat er meer in het leven is dan bullshit". Na vier jaar zit zijn detentietijd erop en gaat hij met hernieuwd vertrouwen de buitenwereld tegemoet.

Einde en begin

Drie jaar later bereikt Minchenu het droeve bericht dat Brandon is doodgeschoten. Ingehaald door zijn oude leven, ondanks alle hoop en mooie plannen.

Met Stichting Brandon wil initiator Minchenu Maduro de ambities van Brandon alsnog waarmaken door jongvolwassenen zoals hij te laten ontdekken wat er allemaal mogelijk is in hun leven.

Werkwijze

Stichting Brandon begeleidt groepen jongvolwassenen die zijn doorverwezen door organisaties betrokken bij de Top 600, door gevangenissen en door de Amsterdamse Plusschool.
Na een intake worden ze ingedeeld in groepen van zes tot acht personen. Onder begeleiding van professionals en ervaringsdeskundige oud-deelnemers gaan ze zelf aan de slag met projecten en activiteiten.                                                  

Theater en projecten

Theater, rollenspellen, coaching, (onderling) mentorschap en het organiseren van activiteiten in en met de buurt zijn de middelen die worden ingezet om deelnemers te stimuleren meer vertrouwen te hebben in hunzelf en anderen en om kansen zien.

Activiteiten

Enkele activiteiten van Stichting Brandon:

Lunchmiddagen voor ouderen:
Elke week organiseren vier jongens een lunchmiddag voor ouderen uit het nabijgelegen verzorgingshuis. In het pand van de stichting krijgen de ouderen een overheerlijke lunch geserveerd. Daarna is er gelegenheid om spelletjes te doen, rondetafelgesprekken te voeren en verhalen te delen. Tijdens deze lunchmiddagen ervaren de jongens hoe is het om te geven in plaats van te nemen. En omdat veel ouderen geen blad voor de mond nemen, krijgen de jongeren bovendien directe, leerzame feedback op hun manier van praten en doen.

Buurtactiviteiten:
Regelmatig presenteert één van de jongens zijn levensverhaal in het mini-theater. Daarna gaan we er met elkaar over in gesprek. Aan de hand van gesprekken, workshops, presentaties worden verschillende levensthema’s uitgewerkt. Iedereen uit de buurt is welkom.

Excursies:
We gaan musea bezoeken met ouderen, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij een tehuis voor mensen met een lichamelijke beperking.

Stage– en werkervaringsplekken
Tijdens de activiteiten wordt er flink aan het vergroten van sociale vaardigheden gewerkt. Wie die voldoende beheerst en er aan toe is, helpen we aan een stage- of werkervaringplek.

Word Vriend
van Stichting Brandon

Met de juiste vrienden had Brandon deze stichting vandaag zelf kunnen leiden. Maar die vrienden had hij niet. Voor hem is het nu te laat, maar niet voor veel anderen die net zoals Brandon van de rails afglijden omdat het ze aan houvast, vertrouwen en aandacht ontbreekt.

U kunt het verschil maken! Word vriend van onze stichting en help ons jongvolwassenen als Brandon nog een kans te geven. Stichting Brandon is afhankelijk van subsidies en particuliere giften. Alleen dankzij mensen zoals u kunnen wij ons werk blijven doen.

U kunt ons steunen door uw bijdrage te storten op IBAN rekening nummer:

  • NL02 INGB 0006 8879 54
  • t.n.v. Stichting Brandon

O.v.v. uw naam en e-mailadres.

Met ons samenwerken

Heeft u als particulier of bedrijf interesse om ons structureel te steunen? Als zakelijke ‘vriend’ ofwel sponsor, als vrijwilliger of anderszins?
Dan gaan we graag met u in gesprek. Neem alstublieft contact met ons op.

Uiteraard bent u altijd welkom om een van onze voorstellingen bij te wonen!

 


 

Contactgegevens

Stichting Brandon
Comeniusstraat 217
1065 BM   Amsterdam
Telefoon: +31 6 1771 2048
Email: info@stichtingbrandon.nl     

 

 

Mailinglist Stichting Brandon 
Ja, ik wil graag op de hoogte blijven!
klik hier om te registreren


--> Volg ons op Facebook! <-

   

 

Contactformulier